Aktuality

Noví sponzoři k pololetí r. 2016

Děti spolu s vedením dětského domova moc děkují

manželům
Václavu Fojtíkovi s manželkou
z Janovic č. 1

a to  za zaslání spousty propisek  a Tornád pro děti, které budou využívat v následujícím školním roce. 

Dále také děkujeme firmě
BEIERSDORF spol.s.r.o.
Pekařská 16
Praha

za zaslání opalovacích krémů pro děti, které v letošním parném létě často využívají.

Loga dalších sponzorů z průběhu roku 2016 :