Aktuality

Obchůdky s Albertem

OBCHŮDKY S ALBERTEM

Nadační fond Albert byl zřízen za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. Toto poslání je naplňováno prostřednictvím pravidelného garantování a realizací vlastních projektů.

Nadační fond Albert je financován především ze zisku z prodeje plastových tašek, které si mohou zákazníci zakoupit ve kterékoliv prodejně Albert. Díky plastové tašce s logem fondu si může každý zákazník Alberta odnést se svým nákupem i dobrý pocit, že přispěl a pomohl potřebným. Dalším výrazným zdrojem financí Nadačního fondu Albert jsou výtěžky z prodeje kávy a čaje v charitativních kávomatech na vybraných hypermarketech Albert

 

Obchůdky s Albertem

Projekt podporující tvůrčí činnost dětí ze sociálně ohroženého prostředí, ale i přibližující prostředí obchodu a cestu výrobku od jeho vzniku až po jeho prodej. Umožnili jsme  dětem nabýt cenné zkušenosti z oblasti obchodu a prodeje a odměnit je za jejich vynaložené úsilí vlastnoručně vydělanými penězi.

A naše děti se do projektu „OBCHŮDKY S ALBERTEM“ zapojily.

Přijďte naše děti podpořit do prodejny Albert v Opavě na Olomoucké ulici ve dnech  8.a 9.prosince 2018. Děkujeme.