Aktuality

2. BĚH PROJEKTU „PRVNÍ KROK “ – drogová problematika

II. běh projektu PRVNÍ KROK se uskutečnil opět v hotelu RÁZTOKA. V době od 16. do 17. listopadu se mladí lidé sešli již po druhé.

Tentokrát bylo hlavním tématem zneužívání návykových látek. Formou hry, kdy někteří byli dealeři drog a někteří celníci, si mladí lidé vyzkoušeli, jak vše vypadá ve skutečnosti. Všichni byli do hry zapáleni.

Po obědě se dozvěděli, jaké  druhy nelegálních návykových látek se u nás objevují a jaké jsou jejich účinky na lidský organismus.

Později následovala volná zábava, kdy si všichni zahráli fotbálek.

Nedělní dopoledne se i nadále neslo v duchu povídání o nelegálních látkách. Kluci a děvčata viděli film o drogové problematice.

Holčapek Martin