Aktuality

Hájek Pet Food

Touto cestou bychom rádi poděkovali rodinné firmě Hájek Pet Food, zastoupený paní Ing Lucií Havlínovou za finanční dar v hodnotě 30 000 korun českých!  Tato částka bude použita k úhradě dětských táborů a výletů pro naše děti. 
Děkujeme !