Aktuality

BESIP, první pomoc, zdravověda (13.4.2024)

Dne 13.4.2024 jsme si s dětmi naplánovali naučný program, který se týkal bezpečnosti silničního provozu ať už jako chodec, cyklista, či v budoucnu také řidič motorového vozidla.

Dětem byly teorií objasněny všemožné značky, pravidla, předpisy, a dále také praktické ukázky.

Druhá část výchovy se týkala zdravovědy, kde jsme si povídali o tom, jak se vyhýbat různým zraněním a nemocem, jak je důležité se zdravě stravovat a vyhýbat se různým omamným látkám a dále také základům první pomoci jako je například obvázání krvácející rány, masáž srdce, či dýchaní z úst do úst. Vše samozřejmě opět proběhlo s názornými ukázkami.

Po splnění všech praktických dovedností a zodpovězení nahodilých testových otázek si každé dítě vysloužilo kartičku o zdárném dokončení kurzu.