Jdi na obsah Jdi na menu
 


Davidův mlýn - 24.-26.října 2013

Zážitkový program pro děti se sociokulturním znevýhodněním proběhl 24.-26. října v Davidově mlýně

 

     1.jpg     2.jpg

                                                                                                  

 

 

Za účasti 32 dětí z dětských domovů z Budišova a Radkova proběhl Zážitkový program ve Starých Těchanovicích v Davidově Mlýně. Ve čtvrtek těsně před devátou hodinou nás přivezl autobus do malebného prostředí přehrady Kružberk.

 

            Děti se ubytovaly a hned následoval program. Co to je týmová práce? Tak na toto téma se děti rozhovořily a současně stavěly věž. Jako materiál posloužil krepový a obyčejný papír, nůžky leukoplast, špejle. Každý se do stavby zapojil podle toho, čím chtěl svému „týmu“ pomoci.

Stavby se povedly a děti zjistily, že dosažení určitého cíle není vždy jednoduché. Také zjistily, že čím více lidí se zapojí do stavby věže, tím dříve a lépe se podaří úkol splnit.

 

3.jpg           Po obědě si mohly děti vybrat činnost, která je baví. K dispozici jim byly tvořivé dílny. V jedné se děti učily kurzu sebeobrany, ve druhé se zdokonalovaly v tanečních krocích a kreacích. Ti, kteří se nechtěli fyzicky vysílit, si zvolili dílnu výtvarnou a starší děti se zapojily do besedy o návykových látkách a vztazích mezi chlapci a děvčaty.

Večerní blok si vzal na starost moderátor Leoš Mareš, který narychlo přicestoval z Prahy. Děti si s ním povídaly, co během celého dne zažily, co se jim líbilo a co ne, s čím byly spokojeny. Na závěr se promítaly fotografie z celého 4.jpgčtvrtečního dne.

Potom již následoval odchod na pokoje a zasloužený spánek.

 

5.jpg        Druhý den jsme se všichni probudili do nádherného rána. Sluníčko bylo ještě schováno za mlhavým oparem, ale okolo deváté hodiny se na nás již usmívalo plnou svou silou.

 

Organizátoři akce vytvořili čtyři stanoviště, na kterých6.jpg děti plnily jednotlivé disciplíny. První stanoviště opět prověřilo týmovou práci. Všichni se drželi za ruce a museli se provléct lanem, aniž by se rukama pustili. Tato se povedlo všem.

 

Na druhém stanovišti prověřili všichni účastníci svou fyzickou kondici. Boj prince s drakem a princeznou se všem náramně líbil.

 

7.jpg            Třetí stanoviště se nazývalo „Africké jezero“. Děti měly za úkol ve vytyčeném kruhu, který představoval jezero vytáhnout poklad.

Kdyby se ale někdo dotkl hladiny, sežral by ho krokodýl. I zde musely děti důvěřovat kamarádům, kteří se je ze všech sil snažili udržet nad „hladinou“.8.jpg

 

 

Poslední stanoviště se nazývalo „Pavučina“. Všichni se museli protáhnout spletí lan, aniž by se ho dotkli.

Všem dětem se na všech stanovištích líbilo a za svou práci a fyzickou námahu byly odměněny sladkostmi.

 

9.jpg  10.jpg

 

11.jpg          Následoval uklidňující program, kdy si děti pod vedením lektorů povídaly o svých snech. Všichni si vyprávěli, zda jsou sny reálné nebo neskutečné. Nakonec si vyrobili „Lapače snů“. Některým se povedl více, některým méně, ale všichni se do jeho výroby zapojili s chutí a elánem.

 

Po obědě probíhala relaxační činnost, kdy si všichni s chutí zahráli minigolf. Po tomto12.jpg odpočinkovém programu si mohly děti opět vybrat jednu ze tří nabízených dílen. Jako první bylo „Muziko hraní“, kde se přítomní seznámili s jednotlivými druhy hudebních nástrojů. Vyzkoušeli si hraní v malém orchestru a také indiánské volání.

 

13.jpg              Druhou nabízenou dílnou byla „Relaxace a odpočinek“. Za tónů uklidňující hudby se všichni procházeli místností  a  odpočívali a odpočívali a odpočívali.

 

Třetí dílnou byla „Dramatická a pohybová výchova“. Ten, kdo měl strach, že se neumí hýbat, se bát nemusel. Nemusel se ani trápit, že něco neumí. Jeho taneční tým mu prostě pomohl.

 

Po svačině byly k dispozici opět tři dílny. V jedné se pokračovalo v „latinsko-amerických14.jpgtancích, ve druhé se kluci a děvčata zaměřili na téma „šikana“ a vhodné hledání účinného řešení. O poslední téma „Anorexie“ neměl ze zúčastněných nikdo zájem. Proto lektoři zvolili jiné téma a tou byla „Komunikace“.

 

15.jpg         Večerní blok v tělocvičně umocnil výbornou náladu všech. Navštívil nás totiž Fantomas a ten unesl nejenom našeho moderátora Leoše, ale hlavně princeznu a prince. Všechny děti se zapojily do večerní bojové hry a snažily se prince, princeznu a Leoše Mareše vysvobodit. To se jim nakonec povedlo a druhý den programu byl ukončený.16.jpg

 

slední den se nesl ve znamení fyzických disciplín. Opět si někteří zatančili, jiní se věnovali výtvarné výchově, někteří komunikaci na téma šikana. Před obědem se všichni pustili do zdolávání „lanových překážek“. Potom 17.jpgjiž následoval oběd a po obědě hodnocení všech tří dnů. Nejenom dětem, ale i dospělým se program moc líbil.

 

 

 

18.jpg