Kontakt

Kontaktní informace :
Oprávněná osoba k podávání informací :

Ing. Daniel Viceník, ředitel

Adresa pro poštovní styk :

Dětský domov a školní jídelna
Radkov Dubová 141
PSČ 74784 Radkov, okr. Opava

Telefon do zařízení :
556309062

Fax :
556309063

El.adresa DD: dd.dubova@tiscali.cz

Adresa v síti WWW:
www.dd-radkov.eu