Ochrana osobních údajů

 

Příspěvkové organizace zpracovávají osobní údaje (zejména svých klientů/žáků, zaměstnanců či smluvních partnerů) a působí tak jako správci osobních údajů.

Jednou ze základních povinností správce osobních údajů (čl. 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) je poskytnout informace subjektům údajům, tedy osobám, jejichž údaje jsou zpracovávány právě o tom, jak jsou jejich osobní údaje zpracovávány. Ideálním řešením pro splnění této informační povinnosti je zveřejnění potřebných informací na webu organizace.

MSK má snahu po téměř tříleté platnosti obecného nařízení ochraně osobních údajů – GDPR reflektovat dosavadní zkušenosti a provést revizi stávající dokumentace a postupů u příspěvkových organizací, a to ve spolupráci s pověřencem pro ochranu osobních údajů, společností Jobman s.r.o., která od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 bude vykonávat tuto funkci pověřence pro příspěvkové organizace z oblasti školství a oblasti sociální.  Od 1. 1. 2024 bude tuto funkci vykonávat společnost Moore Advisory CZ s.r.o. Cílem je, aby příspěvkové organizace měly na svých webech konzistentní informace, čímž bude dosaženo jejich snadné kontroly ze strany pověřence a samozřejmě jistoty, že uvedené informace jsou v souladu s platnými právními předpisy. Cílem je, aby příspěvkové organizace měly na svých webech konzistentní informace, čímž bude dosaženo jejich snadné kontroly ze strany pověřence a samozřejmě jistoty, že uvedené informace jsou v souladu s platnými právními předpisy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Jobman, s.r.o.
se sídlem Livornská 449, Praha - 109 00,
IČO: 27177726,
doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 45612, Praha - 101 00,
email : dpo@dpohotl ine.cz,
telefon: +420 910 t20 377,
datová schránka: tkyd8fz

Informační memorandum k testování dětí a zaměstnanců

Pověřenec pro ochranu osobních údajů od 1. 1. 2024

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701