Ochrana osobních údajů

Příspěvkové organizace zpracovávají osobní údaje (zejména svých klientů/žáků, zaměstnanců či smluvních partnerů) a působí tak jako správci osobních údajů.

Jednou ze základních povinností správce osobních údajů (čl. 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) je poskytnout informace subjektům údajům, tedy osobám, jejichž údaje jsou zpracovávány právě o tom, jak jsou jejich osobní údaje zpracovávány. Ideálním řešením pro splnění této informační povinnosti je zveřejnění potřebných informací na webu organizace.

MSK má snahu po téměř tříleté platnosti obecného nařízení ochraně osobních údajů – GDPR reflektovat dosavadní zkušenosti a provést revizi stávající dokumentace a postupů u příspěvkových organizací, a to ve spolupráci s pověřencem pro ochranu osobních údajů, společností Jobman s.r.o., která od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 bude vykonávat tuto funkci pověřence pro příspěvkové organizace z oblasti školství a oblasti sociální. Cílem je, aby příspěvkové organizace měly na svých webech konzistentní informace, čímž bude dosaženo jejich snadné kontroly ze strany pověřence a samozřejmě jistoty, že uvedené informace jsou v souladu s platnými právními předpisy.

Webové stránky Vaší organizace by měly obsahovat sekci s názvem „Ochrana osobních údajů“. V rámci obsahu této sekce musí být uveden aktuální kontakt.
Prosíme proveďte kontrolu a případně nápravu dle přílohy tohoto sdělení.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Jobman, s.r.o.
se sídlem Livornská 449, Praha - 109 00,
IČO: 27177726,
doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 45612, Praha - 101 00,
email : dpo@dpohotl ine.cz,
telefon: +420 910 t20 377,
datová schránka: tkyd8fz

Informační memorandum k testování dětí a zaměstnanců