Zaměstnanci

VICENÍK DANIEL Ing. Ředitel  
Chalupová Hana Ing. Ekonom  
Samohýl Petr Bc. Vedoucí vychovatel  
Kolaříková Lenka   Sociální pracovnice  
Novák Lumír Mgr. Vychovatel  
Klekarová Iveta DiS. Vychovatelka  
Viceníková Jarmila   Vychovatelka  
Nedělová Petra   Vychovatelka  
Sponerová Pavlína Mgr. Vychovatelka  
Holčapek Ondřej Bc. Vychovatel  
Krajíčková Jana DiS. Vychovatelka  
Daníčková Stanislava   Vychovatelka  
Chřibek Lukáš Mgr. Vychovatel  
Macurová Zuzana
Jasiok Jaroslav
Mgr.
Bc.
Vychovatelka
Vychovatel
 
Mikušová Bronislava   Asistent pedagoga  
Elblová Kamila   Bezpečnostní pracovník  
Konečná Jarmila   Bezpečnostní pracovník  
Byrtusová Romana   Bezpečnostní pracovník  
Michlíčková Jitka   Bezpečnostní pracovník  
Tuchyňová Dana   Vedoucí kuchyně  
Brijarová Dagmar   Kuchařka  
Hrušková Miroslava

Urbánek Jan

  Kuchařka

Kuchař

 
Biravská Gabriela   Provoz  
Chudík Jiří   Údržba