Zaměstnanci

VICENÍK DANIEL Ing. Ředitel
Chalupová Hana Ing. Ekonom
Samohýl Petr Bc. Vedoucí vychovatel
Kolaříková Lenka Sociální pracovnice
Novák Lumír Mgr. Vychovatel
Klekarová Iveta DiS. Vychovatelka
Viceníková Jarmila Vychovatelka
Kazimír Jakub Bc. Vychovatel
Sponerová Pavlína Mgr. Vychovatelka
Holčapek Ondřej Bc. Vychovatel
Krajíčková Jana DiS. Vychovatelka
Daníčková Stanislava Vychovatelka
Chřibek Lukáš Mgr. Vychovatel
Suchánek Lukáš
Jasiok Jaroslav
DiS.
Bc.
Vychovatel
Vychovatel
Mikušová Bronislava Asistent pedagoga
Elblová Kamila Bezpečnostní pracovník
Konečná Jarmila Bezpečnostní pracovník
Byrtusová Romana Bezpečnostní pracovník
Michlíčková Jitka
Michaela Čermíková
Bezpečnostní pracovník
Bezpečnostní pracovník
Tuchyňová Dana Vedoucí kuchyně
Brijarová Dagmar Kuchařka
Hrušková Miroslava
Urbánek Jan
Kuchařka
Kuchař
Biravská Gabriela Provoz
Chudík Jiří Údržba